Udlejningsregler og vejledning for leje af beboerlokaler Egeskovvænge.

Beliggenhed:  Høje Tåstrup Boulevard 200

Pris for leje af lokale for en weekend:  Dkk. 2850,00 er af Dkk. 1850,00 depositum. Nøglen overdrages fredag.

Lokalet Bookes på Ejendomskontoret.
Der er alt service til 75 personer i lokalet.
Hvis der ødelægges/smadres service, når man har lokalet, skal dette erstattes.

Lokalerne må kun lejes af beboere, der på lejetidspunktet er bosiddende i Egeskovvænge.
Lokalerne må ikke gøres til genstand for videreudlejning.
Udlejningsbeløb og Depositum total kr. 2850,00 betales når lokalet bookes.
Depositum kr.  1850,00 tilbagebetales når lokalet er godkendt efter brug.
Ønsker lejeren ikke at benytte beboerlokalet, tilbagebetales hele depositummet. Lokalet Høje Tåstrup Boulevard må bruges af højst 75 personer.
Borde og stole i lokalet skal efter brug af lokalet stilles som ved overtagelse af lokalet.
Hvis der skal bruges mandskab til at rydde op fratrækkes i depositummet.
Lejeren forpligter sig til at være til stede i lokalet under hele arrangementet og er erstatningspligtig vedrørende alle skader på det lejede i forbindelse med leje af lokalerne.
Lejeren skal selv medbringe duge, karklude og viskestykker.
Opvaskemaskinerne doseres automatisk med sæbe og afspændingsmiddel.
Ved lejemålets ophør skal lokalerne være ryddede og lokaler og inventar rengjort.
Rengøring af lokalerne inklusive toiletter og gang skal omfatte fejning, støvsugning, vask af gulve, rengøring af bordplader, børstning og støvsugning af stole, opvask af alt køkkenudstyr, der har været i brug, og fjernelse af affald.
Ituslået udstyr placeres i køkkenet synligt for synsmedarbejderne.
Alt Service skal være vasket op, og stillet på plads i skabene.
Under brugen af lokalerne må lejerens og gæsternes adfærd ikke være til gene for de omkringboende beboere.
Musikanlæg er indstillet til at man ikke generer de beboere som bor oven på lokalet.
Det er forbudt at ryge i lokalet.
Rygning skal foregå ved indgangen over med Gartnergården hvor er er opstillet askebæger.
Der må ikke åbnes døre ud mod gården.

 Hvis der er yderligere spørgsmål, venligst kontakt ejendomskontoret.