HUSORDEN

Leveregler for godt naboskab

Vi bor mange mennesker i Egeskovvænge.

Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.

For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler:

 1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige
 2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter
 3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen

Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder. Husordenen fortæller ikke om f.eks. vedligeholdelse, fremleje, råderet m.m. Det kan du læse om i vedligeholdelsesreglementet, råderetsreglementet, i lejeaftalen, i lov om leje af almene boliger m.v., som du finder på www.kab-bolig.dk.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.


Hensyn: Støj

Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.

Skru ned for lyden efter kl. 22.00, så dine naboer kan få deres nattero
Brug kun støjende værktøj og maskiner i tidsrummet:

– Hverdage mellem kl. 09.00 – 19.00

– Weekender mellem kl. 10.00 – 16.00

· Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest


Hensyn: Ejendommen

De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre.
· Søg om tilladelse til at opsætte parabol eller antenne på ejendoms­kontoret. Må ikke monteres på facader eller ydermure.

Parabolen må max. være 60 cm. i diameter. Overkanten af parabolen må max. være 100cm. over jorden/altangulvet. Ved gennemføring af ledning ved terrassedøren skal bruge fladkabel. Yderligere informationer og tegninger kan fås på ejendomskontoret.

· Husk at tømme din postkasse
· Ryg ikke indendørs på fællesarealer
· Følg ejendommens regler for brug af depot
· Følg ejendommens regler for brug af selskabslokaler
· Har du altan, så hold den pæn
· Har du have, så hold den pæn. Det er beboerens pligt at fjerne ukrudt og tidsler på havesiden af hækken. Det er beboerens pligt at slå græsset jævnligt så det ikke bliver for langt og går ud.
· Der må ikke opsættes hegn i stueplan p.g.a hækkene.
· Der må dog gerne sættes en bedafgrænsning op mellem bed og plæne. (ca 10 cm høj.) Hvis man har ønske om at opsætte et dyrehegn eller lignende skal ejendomskontoret kontaktes først.
· Hegn på altanerne må opsættes. Der må kun opsættes natur bambus. Billeder og yderligere information kan fås på ejendomskontoret.
· Havelåge kan opsættes. Det er vedtaget at der må opsættes Country låge sort. Indkøbsliste kan rekvireres på ejendomskontoret.
· Alle hyndeboxe, pavilloner etc. skal stå inde i haverne, ikke op ad hækken.
· Der må lægges fliser i have og ved indgang. Fliserne skal være de samme som ligger i resten af området.
.Fliserne er Herregårdsatsen med skarp kant 210x140xx55 mm. Der skal ansøges hos ejendomskontoret og kontoret skal også godkende arbejdet.
· Hold trappeopgangen pæn


Hensyn: Orden


Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores fællesområder.

· Ryd op efter dig selv på fællesområderne

· Undlad at fodre dyr på ejendommens område
· Smid dit affald i skraldecontainerne, og lad det ikke stå.


Hensyn: Husdyr

Ryd op efter dit husdyr på fællesområderne

 • Reglerne for husdyr i Egeskovvænge er:
  1 kat eller 1 hund, dog ikke hund af racer, der efter Dansk lovgivning er forbudt at holde.

Husdyr skal altid holdes i snor på fællesarealerne.
Der skal søges om tilladelse om hund eller kat på ejendomskontoret. Formular til ansøgning fås ligeledes på ejendomskontoret.


Hensyn: Respekt

Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab

 • Når vi er uenige, taler vi med hinanden om det
 • Tal venligt og respektfuldt til andre
 • Fortæl hvad du er utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører
 • Prøv at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret
 • Det kan blive nødvendigt at skrive en klage og at inddrage de retslige instanser

Økonomi: Affald

Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede.

Sorteringsvejledning er på HTK’s hjemmeside.

Storskrald må først stilles ved affaldsøerne dagen før det afhentes. Dato for næste afhentning står nede ved affaldsøen.
Haveaffald skal samles sammen i papirsække eller gennemsigtige plastsække og stilles ved affaldsøerne dagen før afhentning. Datoer kan ses på
HTK’s hjemmeside.

• Sorter dit affald rigtigt. Se hvordan i skralderummet ved affaldscontainere
• Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdeti får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede.
Sorteringsvejledning er på HTK’s hjemmeside.
Storskrald må først stilles ved affaldsøerne dagen før det afhentes. Dato for næste afhentning står nede ved affaldsøen.
Haveaffald skal samles sammen i papirsække eller gennemsigtige plastsække og stilles ved affaldsøerne dagen før afhentning.
Datoer kan ses på HTK’s hjemmeside.

 • Sorter dit affald rigtigt. Se hvordan i skralderummet ved affaldscontainere
 • Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet

Økonomi: Vedligeholdelse

Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting.

 • Pas godt på vores fællesområder og ting
 • Husk at sørge for, at alle i din bolig og dine gæster også overholder reglerne
 • Kontakt ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller vandhane begynder at løbe
 • Sørg for at afløb ikke stopper til. Det kan medføre vandskader
 • Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud, så der ikke kommer fugt i boligen

 • Sikkerhed: Færsel og sikkerhed

Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen.

 • Kør forsigtigt og overhold skiltning
 • Parkér kun på de pladser, der er beregnet til det
 • Sørg for at dine gæster overholder reglerne

Sikkerhed: Brandsikkerhed

Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå brand. Hvis uheldet er ude, skal vi sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan komme ud.